ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก

นวัตกรรมใหม่ในการบำบัดน้ำเสียระบบ FDC AMT เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส หมดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำเสีย ด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมใหม่กับการจัดการคุณภาพน้ำ ปัญหาเรื่องภัยแล้ง ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ปัญหาค่าน้ำเสียเกินมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยเครื่อง AMT เพื่อการบำบัดน้ำเสียให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ รับออกแบบงานระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่บ้านเรือน อาคาร โรงงาน
       


นวัตกรรม AMT หรือ Activated Sludge and Membrane Treatment เกิดจากการผสมผสานระหว่างการนำเชื้อจุลินทรีย์และแผ่นกรอง (Membrane Filtration) แผ่นกรองอันทรงประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลงแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ น้ำทิ้งที่ผ่านระบบการบำบัดแล้ว ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS โดยที่เครื่อง AMT นั้นเป็นเครื่องบำบัดน้ำขั้นแรกในการทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำสะอาด สามารถนำกลับไปใช้ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการนำไปใช้เป็นน้ำประปาหรือน้ำดื่ม ก็สามารถนำไปเข้ากระบวนการในขั้นตอนต่อไปได้ตามลำดับระบบ AMT จึงเหมาะแก่ลูกค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็นอย่างมากเพราะ AMT นอกจากจะเป็นตัวช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้วยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำประปา เราพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 
        
 รีไซเคิลน้ำเสียจากโรงงานผลิตเต้าหู้ เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส ติดตั้งระบบ FDC AMT ลดค่าใช้จ่าย จัดการง่าย ประหยัดพื้นที่
 
 

 

เครื่องบำบัดน้ำเสีย

ด้านประสิทธิภาพการบำบัด 

ค่าบีโอดีของน้ำทิ้งน้อยกว่า 7 mg/L

ค่าความขุ่น ต่ำกว่า 1 NTU สามารถนำไป Reuse ได้เลย

มีตะกอนส่วนเกินต่ำ

ด้านประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่าย 

สามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบเดิม โดยไม่ต้องสร้างบ่อเพิ่ม

ชุดแผ่นกรอง Membrane มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

ด้านการติดตั้งและประหยัดพื้นที่ 

ระบบควบคุมดูแลง่าย

ใช้พื้นที่น้อย ประหยัดค่าที่ดิน ประหยัดงบประมานการสร้างระบบบำบัด

สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่กันดาร

ติดตั้งง่าย และสะดวก รวดเร็ว

หัวระบบทั้งหมดสามารถสร้างและประกอบจากโรงงาน พร้อมที่จะทำการติดตั้งที่หน้างานแล้วเสร็จไม่เกิน 1 สัปดาห์

ในกรณีที่ไม่ใช้งาน สามารถหยุดระบบไว้ก่อนได้ และไม่เปลืองค่าใช้จ่ายในการ Start up ระบบ และสามารถเดินระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งใช้งานตัวเครื่อง AMT และเคลื่อนย้ายพื้นที่การใช้งานได้โดยไม่เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง

ดังนั้นระบบ AMT จึงเหมาะแก่ลูกค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก เพราะ AMT นอกจากจะเป็นตัวช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้วยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำประปาพร้อมร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบน้ำรีไซเคิล ใช้เป็นน้ำรดต้นไม้ ใช้ในห้องน้ำ หรือพัฒนาเป็นน้ำประปา

2.ประหยัดค่าใช้น้ำประปา และประหยัดค่าบำบัดน้ำเสีย

3.สามารถผลิตน้ำใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เช่น รีสอร์ทกลางทะเล สามารถเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดใช้ได้

4.ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบ

5.ประหยัดพลังงาน

6.ระบบควบคุมดูแลรักษาได้ง่าย

7.ได้น้ำที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตราฐาน

8.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย

9.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงาน

10.ชุมชนรอบข้างเกิดความเชื่อถือ

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย การบําบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ ดับกลิ่นน้ำเสีย

  

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Membrane Treatment (AMT) ถูกคิดค้นขึ้น ซึ่งระบบ Activated Membrane Treatment หรือ AMT นั้นเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง เกิดจากการผสมผสานระหว่างการนำเชื้อจุลินทรีย์และแผ่นกรอง (Membrane Filtration) ส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลง น้ำทิ้งที่ผ่านระบบการบำบัดแล้ว ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำสะอาด สามารถนำกลับไปใช้ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการนำไปใช้เป็นน้ำประปาหรือน้ำดื่ม ก็สามารถนำไปเข้ากระบวนการในขั้นตอนต่อไปได้ตามลำดับ

น้ำเสียจากแหล่งชุมชนได้แก่ อาคารพาณิชย์, หมู่บ้านจัดสรร, ร้านค้า, ร้านอาหาร, คอนโด, อาคารสำนักงาน, โรงแรม และน้ำเสียครัวเรือน

   น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ดังนี้  น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ดังนี้

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงงานขนม โรงงานขนมจีน โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานผลิตอาหารต่างๆ

   ตลอดจนน้ำล้างจากกระบวนการผลิต

น้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ โรงงานโคนม โรงเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆ โรงเรือนกล้วยไม้ โรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรทุกประเภท

น้ำเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงหล่อ โรงงานผลิตยา โรงงานอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีต่างๆ หรือน้ำเสียจากห้องแลบ

 

เรือเก็บผักตบชวาเรือเก็บขยะ เรือเก็บขยะบนผิวน้ำ

    

เรือเก็บผักตบชวา (Water hyacinth collection boat) หรือ เรือเก็บขยะ (Garbage collection boat)  นวัตกรรมเพื่อการดูแลแม่น้ำและลำคลอง เรือเก็บผักตบชวาหรือเรือเก็บขยะ เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเครื่องมือแห่งการดูแลแม่น้ำ ลำคลองอย่างแท้จริง นอกจากคุณสมบัติในการกวาดเก็บผักตบชวาหรือขยะที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เรือเก็บผักตบชวายังทำหน้าที่ในการช่วยบำบัดน้ำเสียควบคู่กับการทำงานหลักของระบบ เนื่องจากเมื่อเรือถูกขับเคลื่อนไปนั้น เรือจะทำการหมุนเวียนน้ำซึ่งเป็นการบำบัดน้ำพร้อมเพิ่มค่าออกซิเจนให้แก่น้ำไปในตัวระหว่างดำเนินการนั้นเอง

 
 
 
- บริการจัดการกากของเสียอย่างครบวงจร (One Stop Service) ที่สามารถดูแลจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทุกประเภทได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ มาพร้อมกับการ
- บริการที่ใส่ใจดูแลลูกค้าตั้งแต่แรกเริ่มขบวนการอย่างมืออาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของเรา
- บริการรับซื้อน้ำมันใช้แล้ว อาทิ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันกันสนิม และน้ำมันก๊าด ฯลฯ รวมทั้งภาชนะที่มีการปนเปื้อนจำพวกน้ำมัน
   เพื่อนำไปแปรรูปและจัดการอย่างเหมาะสมตามกระบวนการมาตรฐาน
- บริการกำจัดกากของเสียไม่ว่าจะเป็นของแข็ง หรือของเหลว อาทิเช่น น้ำมัน Coolant ฯลฯ อย่างได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ
  ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการกำจัดและบำบัดของเสียประเภทต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทมีโรงงานถึง 2 แห่ง
 
โรงงานสาขา 1  (ทะเบียน 3-106-40/47ฉช) ประกอบกิจการโรงงาน 106 และ 105 คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย เช่น เศษกระจก, เศษพลาสติก, โลหะ, เศษกระดาษ, ยาง, ไม้ และทำการบดย่อยวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
 
โรงงานสาขา 2  (ทะเบียน 3-106-10/50ฉช) มีการให้บริการบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพแก่โรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าอย่างยิ่ง
 

 

Visitors: 17,475